Прескочи доступни курсеви

Доступни курсеви

Живот, дело али и анегдоте познатих математичара

Настава математике, математичке занимљивости и Геогебра....

креирање курсева за учење на даљину путем интернета

На овом курсу научићете које праве називамо параленим, како обележавамо, које углове граде са трансверзалом.....

Допунска настава за ученике 5. разреда

Да ученици 5 разреда савладају сабирање и одузимање разломака у облику а/в али и у децималном запису, као и једначине и неједначине у вези са сабирањем и одузимањем разломака.

Шта је то разломак? Зашто нам је потребан?

Централни и периферијски угао круга

Обим и површина круга

Обим и површина кружног исечка отсечка и прстена

Реални бројеви као унија рационалних и ирационалних бројева

Питагорина теорема и њене примене